Bariery podatkowe

218.

Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zwrotu podatku VAT podróżnym
Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zwrotu podatku VAT podróżnym, nakładające na te podmioty obowiązki znacznie wykraczające poza te nakładane na innych uczestników obrotu gospodarczego.
Art. 127 ust. 8 ustawy o VAT.
Likwidacja warunków blokujących dostęp do działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym, m.in. obowiązku wielokrotnego uzyskiwania zaświadczenia ministra finansów, wprowadzenie możliwości zwrotu podatku podróżnym w dowolnej walucie, konieczność złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej w wysokości 5 mln zł.
Lista