Bariery podatkowe

219.

Brak regulacji dotyczących grup podatkowych.
Brak regulacji dotyczących grup podatkowych.
Brak odpowiednich przepisów w ustawie o VAT. Podstawa prawna: art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE.
Wprowadzenie możliwości konsolidacji wyodrębnionych prawnie podmiotów mających siedzibę na terytorium jednego państwa (tj. traktowanie ich jako jednego podatnika), pozostających w związkach o charakterze ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym (grupy podatkowe).
Lista