Bariery podatkowe

220.

Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów.
Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów.

Po wydaniu rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. likwidującego zwolnienie aportów z podatku VAT ustawa do dnia dzisiejszego nie została przygotowana we właściwy sposób. W efekcie cały czas mamy do czynienia ze zjawiskiem odchodzenia od pokrywania kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym ze względu na ryzyko podatkowe właściwego ujęcia podatkowego transakcji wniesienia aportu.
Brak odpowiednich przepisów w ustawie o VAT.
Wprowadzenie przepisów (lub wydanie interpretacji ogólnej) precyzyjnie określających, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu, jeżeli wniesienie aportu podlega opodatkowaniu - jak należy ustalać podstawę opodatkowania, w jaki sposób następuje finansowanie VAT oraz czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wniesieniu aportu.
Lista