Bariery podatkowe

221.

Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji w podatku
Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji w podatku naliczonym w przypadku braku rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile wykazano obrót z tego tytułu i podatek należny w deklaracji dla podatku VAT.
Art. 111 ust. 2 ustawy o VAT.
Sankcja zbyt drastyczna w przypadku dokumentowania sprzedaży fakturami oraz wziąwszy pod uwagę poziom komplikacji i interpretacji zwolnień z „fiskalizacji”.
Lista