Bariery podatkowe

222.

Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej
Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, hamujący nowoczesne formy sprzedaży i świadczenia usług bez uzasadnienia z punktu widzenia rzetelności ewidencji obrotu. Brak uzasadnienia dla „fiskalizacji” czynności, które dokumentowane są fakturami zawierającymi dane identyfikujące odbiorcę oraz dla sprzedaży towarów na odległość, sprzedaży za pośrednictwem innych podmiotów, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej i innych o podobnym charakterze, świadczenia usług w przypadku, gdy dokumentacja jest w pełni wystarczająca dla potrzeb ewidencji obrotu i możliwości jego kontroli.

W szczególności istnieje potrzeba wyłączenia z obowiązku fiskalizacji świadczenia usług w przypadku, gdy podmiot świadczy usługi dla anonimowego odbiorcy, a sposób świadczenia uniemożliwia wydanie paragonu w chwili sprzedaży – np. świadczenie usług elektronicznych za pomocą sieci telefonii komórkowej, w przypadku gdy zapłata następuje na zasadzie przedpłaty.
Art. 111 ust. 2 i ust. 3b ustawy o VAT oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: Rozporządzenie MF).
Zmiana brzmienia:
  • poz. 34 załącznika do Rozporządzenia MF poprzez wykreślenie pkt 2,
  • poz. 36 i 37 załącznika do Rozporządzenia MF poprzez doprecyzowanie, że zwolnienie dotyczy wszelkich czynności, co do których zapłata nastąpiła w formie bezgotówkowej,
  • wprowadzenie zwolnienia dla sytuacji, gdy podmiot świadczy usługi dla anonimowego odbiorcy za pomocą sieci telefonii komórkowej, a zapłata następuje na zasadzie przedpłaty.
Wykreślenie art. 111 ust. 3b ustawy o VAT.
Lista