Bariery podatkowe

225.

Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie transakcji WNT.
Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie transakcji WNT. Moment obniżenia podatku należnego uzależniony od daty otrzymania faktury spowoduje zwiększenie prac księgowo-kontrolnych.
Art. 86 ust. 10b ustawy o VAT.
Zniesienie ograniczenia prawa obniżenia podatku należnego uzależnionego od otrzymania faktury WNT. Powrót do regulacji z 2012 r.
Lista