Bariery podatkowe

226.

Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem „importu usług”
Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem „importu usług”, samonaliczeniem podatku przy dostawie towarów mogą sugerować, że prawo do odliczenia tego podatku powstaje wyłącznie w sytuacji rozpoznania podatku należnego z tytułu przedmiotowych transakcji we właściwym okresie rozliczeniowym, „w którym jest on obowiązany rozliczyć ten podatek”. Oznacza to, iż rozliczenie podatku należnego w nieprawidłowym okresie naraża podatnika na sankcje w postaci odsetek za zwłokę, mimo iż podatek należny faktycznie został odprowadzony.
Art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT.
Przedmiotowa regulacja nie powinna budzić wątpliwości, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje w każdym przypadku, w którym podatnik rozpoznał podatek należny, niezależnie od okresu, w którym zadeklarował ten podatek.
Lista