Bariery podatkowe

227.

W przypadku korzystania z ulgi za złe długi istnieje trudność w ustaleniu faktu
W przypadku korzystania z ulgi za złe długi istnieje trudność w ustaleniu faktu czy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT.
Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy o VAT.
Mając na uwadze tryb wydawania zaświadczeń w tych sprawach przez organy (termin na rozpatrzenie wniosku, doręczanie zaświadczenia z uwagi na odległość od siedziby wnioskodawcy często za pośrednictwem poczty, itp.) wskazane jest rozluźnienie tych wymogów – np. poprzez zastąpienie wyrażenia „na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji” choćby wyrażeniem „na ostatni dzień okresu, za który składana jest deklaracja”.
Lista