Bariery podatkowe

228.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne
Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7. Możliwość składania informacji podsumowującej do 25. dnia miesiąca następującego po okres rozliczeniowym mają podatnicy składający deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sytuacji gdy podmiot sporządza informację podsumowującą w formie papierowej i w okresie pomiędzy dniem złożenia informacji podsumowującej a dniem złożenia deklaracji podatkowej VAT, tj. pomiędzy 15. a 25. dniem miesiąca, dokonuje zmian w ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych za okres objęty tą informacją zobligowany jest do korekty informacji podsumowującej na dzień złożenia deklaracji VAT.
Art. 100 ust. 3 i 7 ustawy o VAT.
Zniesienie obowiązku składania informacji podsumowującej do 15. i wydłużenie okresu do 25. dnia miesiąca dla podatników zobligowanych do składania informacji podsumowującej w trybie art. 100 ust.1 ustawy o VAT.
Lista