Bariery podatkowe

229.

Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych względem siebie, np. smoczki dla niemowląt kauczukowe i silikonowe.
Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych względem siebie, np. smoczki dla niemowląt kauczukowe i silikonowe.
Art. 41 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (w odniesieniu do smoczków - pkt 92 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).
Konieczność wykluczenia zróżnicowania stawek VAT na towary będące względem siebie towarami substytucyjnymi, tj. punktu widzenia konsumenta służącymi zaspokojeniu tych samych potrzeb.
Lista