Bariery podatkowe

230.

Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania
Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania przy dostawie gruntów budynków i budowli – tylko z orzecznictwa wynika, że to działka a nie jedna nieruchomość objęta jedną KW.
Art. 29a ustawy o VAT
Wprowadzenie działki ewidencyjnej jako podstawy opodatkowania (jak sądy) lub inaczej – inicjatywa ustawodawcza nie powinna leżeć w rękach sądów.
Lista