Bariery podatkowe

232.

Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego zasiedlenia
Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego zasiedlenia, powoduje brak opodatkowania obrotu spekulacyjnego nowymi nieruchomościami.
Ustawa o VAT.
Uporządkowanie zwolnień i zmiana przepisów dotyczących pierwszego zasiedlenia w celu opodatkowania dostawy nowych (nieużywanych) nieruchomości, które zostały zasiedlone tylko w sensie prawnym oraz zwolnienia nieruchomości faktycznie używanych, które nie były przedmiotem zasiedlenia w sensie prawnym (w rozumieniu ustawy o VAT). Obecna sytuacja wskazuje, iż spekulacyjna sprzedaż nieużywanej nieruchomości po dwóch latach od jej nabycia korzysta ze zwolnienia (wzrost ceny nie jest opodatkowany), zaś nieruchomość wybudowana na własną rzecz i faktycznie używana przez np. 10 lat nadal podlega obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT.
Lista