Bariery podatkowe

234.

Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej weryfikacji kontrahenta.
Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej weryfikacji kontrahenta.
Należy określić w przepisach zakres staranności nabywcy towarów – enumeratywnie wskazać, jakie działania należy podjąć lub jakie dokumenty zgromadzić by mieć poczucie bezpieczeństwa.

Nie może to być tworzone po latach dla przeszłych okresów przez urzędników.
Lista