Bariery podatkowe

235.

Konieczność dołączania do deklaracji VAT wniosku o przyspieszony zwrot podatku.
Konieczność dołączania do deklaracji VAT wniosku o przyspieszony zwrot podatku.
Art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.
Zgodnie z ustawą o VAT przyspieszony zwrot podatku następuje na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową. Ustawa nie wymaga jednak uzasadniania tego wniosku przez podatnika. Jednocześnie w samej deklaracji podatkowej przewidziane są odpowiednie pola, które również należy wypełnić w przypadku ubiegania się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku lub podatku naliczonego. Ich zakreślenie dostatecznie i jasno wyraża wolę podatnika, co do otrzymania zwrotu w skróconym terminie. W takiej sytuacji wymóg składania odrębnego wniosku pozbawiony jest jakiekolwiek sensu.
Lista