Bariery wynikające ze stosunków pracy

170.

Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców, jest obciążany dopłacaniem do grup społecznych.
Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców, jest obciążany dopłacaniem do grup społecznych nie mających bezpośredniego związku z rynkiem pracy. Taką grupą, która nie płaci składek na ubezpieczenia zdrowotne są osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy.

Zapis ten utrzymuje w statystykach urzędów pracy fikcyjnych bezrobotnych, osób które nie poszukują pracy, ale rejestrują się tylko dla uzyskania prawa do ubezpieczenia.
Art. 86 ust. 7 ustawy o finansowaniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Środki, z których urzędy pracy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych powinny zostać wykorzystywane na rzecz polityki rynku pracy, a nie na rzecz zadań z tytułu opieki społecznej. Składki pracodawców na Fundusz Pracy powinny być wykorzystywane na rzecz rynku pracy, aktywizacji zawodowej, wzmacniania kapitału ludzkiego w gospodarce.
Lista