Bariery wynikające ze stosunków pracy

179.

Jedną z przyczyn odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Jedną z przyczyn odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Zbyt ogólne i szerokie sformułowanie może stanowić pole do nadużyć i blokowania przyjazdów cudzoziemców.
Lista