Bariery wynikające ze stosunków pracy

208.

Niepełnosprawny pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.
Niepełnosprawny pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.
Art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Konieczne jest zniesienie zakazu pracy godzinach nadliczbowych i porze nocnej, ponieważ pracodawca w razie wystąpienia jego szczególnych potrzeb nie ma możliwości powierzenia osobie niepełnosprawnej dodatkowej pracy. Implikuje to sytuację, w której osoby niepełnosprawne mają ograniczony dostęp do wyższych stanowisk (np. menedżerskich ), gdzie potrzeby takie ze względu na specyfikę wykonywanych obowiązków często się zdarzają.
Lista