Bariery wynikające ze stosunków pracy

209.

Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu wypoczynkowego przysługującego wszystkim pracownikom
Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu wypoczynkowego przysługującego wszystkim pracownikom (20 lub 26 dni w roku), jeżeli jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przysługuje także dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy. Poza tym, dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym przewidziane zostało prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia od pracy w związku z uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni w roku kalendarzowym.
Art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rezygnacja z dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Perspektywa dwumiesięcznej nieobecności pracownika w pracy zniechęca pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych lub powierzania im wyższych stanowisk. Szczególnie biorąc pod uwagę, że firmy wskazują, iż osoby niepełnosprawne częściej niż sprawni pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich.
Lista