Bariery wynikające ze stosunków pracy

211.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie zatrudnionej
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym. Obowiązek ten zostaje zniesiony jedynie wtedy gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę.
Art. 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Obowiązek ten powinien ciążyć na pracodawcy tylko w sytuacji kiedy wypadek powstał z jego wyłącznej i udowodnionej winy.
Lista