Bariery wynikające ze stosunków pracy

212.

Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający
Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do ulg we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, pracodawca może ponownie uwzględnić pracownika do schorzenia szczególnego dopiero od dnia, gdy dostarczy on nowe orzeczenie lub zaświadczenie. Nie ma ciągłości w schorzeniach szczególnych bez względu na to, że wynikają one z ciągłości szczególnych schorzeń lub kolejnych orzeczeń albo zaświadczeń.
Art. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 grudnia 2012 roku art. 2a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Większa część schorzeń specjalnych ma charakter ciągły, dlatego też wystarczy by ich udokumentowanie miało jednorazowy charakter, a dopiero ewentualna zmiana schorzenia lub jej ustąpienie stanowiły podstawę do nieuwzględnienia pracownika przez pracodawcę przy ulgach we wpłatach na PFRON.
Lista