Bariery wynikające ze stosunków pracy

213.

Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane do aktywności zawodowej
Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane do aktywności zawodowej przez tzw. pułapkę świadczeniową. W obecnej sytuacji próg zawieszający wypłatę świadczeń (renty socjalnej) na poziomie 70% średniego wynagrodzenia, powoduje, że jest to kwota niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dla osoby niepełnosprawnej, która w większości przypadków, ze względu na brak należytego wykształcenia, otrzymuje niskie wynagrodzenie, podjęcie pracy oznacza de facto zawieszenie świadczeń. Ponieważ jednak świadczenia te są gwarantowane, nawet przy braku aktywności zawodowej, a różnica między nim a minimalnym wynagrodzeniem jest niewielka, to osoby niepełnosprawne w tak małej liczbie rezygnują z otrzymywania świadczeń i nie uczestniczą w rynku pracy.
Art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.
Zniesienie zawieszenia świadczeń wobec osób, które pracują i jednocześnie rentę socjalną. Ułatwi to osobom niepełnosprawnym podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy.
Lista