Bariery wynikające ze stosunków pracy

175.

Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji z zakresu stosowania przepisów ustawy o ZFŚS.
Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji z zakresu stosowania przepisów ustawy o ZFŚS. Zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej pracowników tymczasowych na podstawie stosunku pracy powoduje konieczność wliczenia ich do poziomu zatrudnienia, od którego zależy konieczność utworzenia ZFŚS. Ciągłe zmiany stanu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej powodują znaczne trudności w określeniu wartości funduszu, poza tym agencje pracy tymczasowej nie mają fizycznej możliwości w uwzględnianiu pracowników tymczasowych jako beneficjentów funduszu.
Art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. nr 70 z 1996r., poz. 335 z późniejszymi zmianami.
Wyłączenie z poziomu zatrudnienia, od. którego zależy obowiązek tworzenia ZFŚS pracowników tymczasowych, zatrudnionych w celu skierowania ich do wykonywania pracy na rzecz pracodawców użytkowników.
Lista