Bariery wynikające ze stosunków pracy

186.

Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców palarni
Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców palarni w zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników. Obowiązek organizowania przez pracodawców pomieszczeń o powierzchni min. 8 m kw. dla kobiet w ciąży i karmiących.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmiana zapisu o konieczności organizowania pomieszczenia – na konieczność organizowania „miejsca”.
Lista