Bariery wynikające ze stosunków pracy

188.

Przepisy nie uwzględniają możliwości
Przepisy nie uwzględniają możliwości uzależnienia normatywów dźwigania od indywidualnych predyspozycji pracownika – np. wieku. Przepisy te powodują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Wprowadzenie analogicznych jak w Niemczech zapisów, gdzie normatyw dźwigania jest uzależniony m.in. od wieku pracownika.
Lista