Bariery wynikające ze stosunków pracy

189.

Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem zobowiązanym
Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem zobowiązanym do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej a podstawową jednostką służby medycyny pracy nie może być zawarta na okres krótszy niż rok.
Art. 12 ust 2, pkt 8
Wykreślenie zapisu „z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok”.
Lista