Bariery wynikające ze stosunków pracy

193.

Zbyt krótki okres, na jaki może zostać zawarta umowa o praktykę.
Zbyt krótki okres, na jaki może zostać zawarta umowa o praktykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ten nie może przekroczyć trzech miesięcy.
Art. 5 stawy o praktykach absolwenckich.
Wydłużenie dopuszczalnego czasu obowiązywania umowy do co najmniej 6 miesięcy.
Lista