Bariery wynikające ze stosunków pracy

194.

Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla praktykanta.
Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla praktykanta. Maksymalna suma, jaką osoba na praktyce może otrzymać wynosi dziś dwukrotność wynagrodzenia minimalnego.
Art. 3 ustawy o praktykach absolwenckich.
Likwidacja przepisu ograniczającego maksymalne wynagrodzenie dla osoby odbywającej praktykę.
Lista