Bariery wynikające ze stosunków pracy

196.

Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców
Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców do występowania do Trybunału Konstytucyjnego we wszystkich sprawach dotyczących członków.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
Wprowadzenie zapisu przesądzającego o legitymacji organizacji pracodawców do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących zrzeszonych członków.
Lista