Bariery wynikające ze stosunków pracy

198.

Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji imiennej listy pracowników, którzy są członkami związku.
Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji imiennej listy pracowników, którzy są członkami związku. Ma to istotne znaczenie przy określaniu przez pracodawcę czy danemu pracownikowi należy się czy nie zwolnienie od pracy z racji funkcji pełnionych w organizacji związkowej. Obecnie w przedsiębiorstwach nierzadko dochodzi do dwuznacznych sytuacji, rodzących podejrzenia o nieuprawnione wykorzystywanie przywilejów związanych z działalnością związkową.
Art. 31 Ustawy o związkach zawodowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 czerwca 1996 w sprawie trybu udzielania bezpłatnego zwolnienia od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.
Dodanie do ustawy o związkach zawodowych przepisów zapewniających pracodawcy prawo do weryfikacji imiennej listy członków związku, w celu określenia uprawnień do zwolnienia od pracy .
Lista