Bariery wynikające ze stosunków pracy

199.

Problem sporów o całkowite zwolnienie z pracy dla przewodniczącego i pozostałych członków zarządu związku.
Problem sporów o całkowite zwolnienie z pracy dla przewodniczącego i pozostałych członków zarządu związku. Z racji tego, że zwolnienie ze świadczenia obowiązku pracy dla przewodniczącego związku w praktyce oznacza długoterminowe lub całkowite zaniechanie świadczenia pracy przez co generuje znaczne koszty po stronie pracodawcy – tryb weryfikacji tych uprawnień powinien być odrębny w przypadkach uzasadnionych wątpliwości pracodawcy.
Art.31. ustawy o związkach zawodowych.
Wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych odrębnego trybu weryfikacji uprawnień przewodniczącego i członków zarządu związku w drodze powództwa o ustalenie przed Sądem Pracy (tylko w uzasadnionych przypadkach pojawienia się wątpliwości po stronie pracodawcy).
Lista