Bariery wynikające ze stosunków pracy

205.

Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe.
Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe.
Brak spójności w obszarze doradztwa zawodowego ( inny system doradztwa ma PUP, inny OHP, inny szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Konsekwencją mało efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach (według raportu IBE z 2015 roku zatytułowanym „Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo” aż 96% nauczycieli przyznało, że nie prowadzi działań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkole) jest brak świadomego wyboru odpowiedniej szkoły przez uczniów gimnazjum oraz ponoszone w konsekwencji koszty nieodpowiednich wyborów szkół. Istotnym problemem jest także w wielu przypadkach niski poziom profesjonalizmu osób zajmujących się w szkołach doradztwem zawodowym.
Należy wprowadzić doradztwo zawodowe już na poziomie szkoły podstawowej, najpóźniej na poziomie szkoły gimnazjalnej (II klasa gimnazjum) przy jednoczesnym wzmocnieniu gwarancji jakości świadczonego na rzecz uczniów doradztwa (doradca zawodowy powinien być specjalistą w swojej dziedzinie, mieć rozeznanie w rynku pracy, posiadać kontakty z pracodawcami, urzędami pracy, stale się doszkalać – zazwyczaj pełniący w szkołach rolę doradców edukacyjno-zawodowych nauczyciele nie spełniają wskazanych powyżej kryteriów).
Lista