Bariery wynikające ze stosunków pracy

206.

Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania nowego zawodu.
Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania nowego zawodu, podczas której pracodawca napotyka na szereg biurokratycznych barier. Brak odpowiedniego wsparcia właściwych ministerstw przy tworzeniu wymaganych wniosków i dokumentów. W efekcie pracodawca zostaje pozostawiony bez możliwości merytorycznej konsultacji i ukierunkowania poszczególnych działań. Obecnie ciężar przygotowania stosownego uzasadnienia wraz z opisem danego zawodu spoczywa na pracodawcy, który nie jest i bynajmniej nie musi być ekspertem w tej dziedzinie.
Zmiana procedury postępowania w zakresie wnioskowania o wprowadzenie nowego (bądź przywrócenie istniejącego dawniej) zawodu do klasyfikacji MEN. Zamiast aplikacji ze strony pracodawcy, od którego wymaga się rozbudowanego wniosku, związki branżowe i MEN powinny wspólnie wypracowywać „standardy nauczania” w danym zawodzie, przy czym MEN powinien konsultować i pełnić rolę doradczą w tym procesie.
Lista