Bariery wynikające ze stosunków pracy

114.

Niedostateczna długość okresu próbnego w przypadku niektórych prac.
Niedostateczna długość okresu próbnego w przypadku niektórych prac.
Art. 25 k.p.

(nowe brzmienie wprowadzone nowelą k.p. – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.)
Postulujemy wydłużenie okresu trwania umów na okres próbny do 6 miesięcy.

Strony stosunku pracy powinny mieć możliwość skorzystania z dłuższego okresu próbnego. W obecnych warunkach, gdy firmy wdrażają nowoczesne technologie, wprowadzają różne innowacje, powierzają pracownikom drogi sprzęt, ograniczają zakres podporządkowania dając pracownikom większy zakres swobody i samodzielności, nie można przyjąć, że racjonalny okres próbny wynosi zaledwie 3 miesiące.
Lista