Bariery wynikające ze stosunków pracy

116.

Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek zawiadomienia inspekcji pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na dłuższy okres niż dopuszcza to limit (pkt 4 § 4 art. 25 1 k.p.) wraz z podaniem przyczyn jej zawarcia.
Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek zawiadomienia inspekcji pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na dłuższy okres niż dopuszcza to limit (pkt 4 § 4 art. 25 1 k.p.) wraz z podaniem przyczyn jej zawarcia.

Jest to wymóg, który będzie dla pracodawców dodatkowym obowiązkiem administracyjnym. Dotychczasowe kompetencje inspektorów pracy nie obejmują prowadzenia kontroli czy weryfikacji prawnej takich informacji, które są uprawnieniem sądów.
art. 251 § 5 k.p.

(nowe brzmienie wprowadzone nowelą k.p. – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.)
Należy uchylić przepis wprowadzający obowiązek zawiadamiania inspekcji pracy o stosowaniu umów o pracę, o których mowa w pkt 4 § 4 art. 25 1 k.p.
Lista