Bariery wynikające ze stosunków pracy

117.

Nadmierne obowiązki informacyjne.
Nadmierne obowiązki informacyjne.
Art. 29 Kodeksu pracy
  1. Rewizja obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy w celu wyeliminowania treści, które powtarzają się w różnych dokumentach (m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy).
  2. Wymóg informowania w treści umowy o składnikach wynagrodzenia i warunkach zatrudnienia powinien dotyczyć tylko pracodawców, u których:
    • nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania (zgodnie z art. 772),
    • nie obowiązuje ponadzakładowy lub/i zakładowy układ zbiorowy pracy.


U pracodawców, którzy mają Regulaminy Wynagradzania lub/i Układy Zbiorowe Pracy, dokładne informacje znajdują się w niniejszych dokumentach i tym samym nie ma potrzeby powtarzania tego w treści umowy.
Lista