Bariery wynikające ze stosunków pracy

119.

Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia okresu wypowiedzenia.
Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia okresu wypowiedzenia.
art. 30 § 21 k.p.
Postulujemy liczenie terminów od dnia wręczenia wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w miejsce dotychczasowej reguły, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Lista