Bariery wynikające ze stosunków pracy

120.

Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę stanowi nadmierną uciążliwość w praktyce, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego, kiedy bardzo trudno jest wykazać zasadność decyzji pracodawcy na podstawie zebranego materiału dowodowego. Jest to szczególne obciążenie dla mikro i małych firm.
Art. 30 § 4 k.p.
Należy zmodyfikować zakres realizacji obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.
Lista