Bariery wynikające ze stosunków pracy

126.

Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika
Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika do pracy rodzi kłopotliwe skutki dla obu stron.
Art. 45 Kodeksu pracy.
Rezygnacja z możliwości orzekania przez sąd o przywróceniu pracownika do pracy. W zamian wprowadzenie możliwości wypłaty odszkodowania za wypowiedzenie nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.
Lista