Bariery wynikające ze stosunków pracy

131.

Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być zrealizowany w inny sposób niż do rąk pracownika
Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być zrealizowany w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził zgodę na piśmie.
Art. 86 § 3 Kodeksu pracy.
Dookreślenie zapisu w § 3 o możliwości wypłaty wynagrodzenia przelewem na konto pracownika bez jego pisemnej zgody. Jedyny warunek to obowiązek podania numeru rachunku przez pracownika.
Lista