Bariery wynikające ze stosunków pracy

132.

Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni okresu wypłaty wynagrodzenia za okres choroby
Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni okresu wypłaty wynagrodzenia za okres choroby pracownikowi, który ukończył 50 lat. Taki sam termin powinien dotyczyć pozostałych pracowników.
Art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Wprowadzenie skutecznego mechanizmu ochrony pracodawcy przed nadużywaniem zwolnienia lekarskiego w okresie pierwszych 33 dni choroby oraz docelowe ograniczanie tego okresu do 14 dni choroby.

To rozwiązanie jest korzystne dla pracodawcy, gdyż zmniejsza koszty utrzymania pracownika w czasie, gdy ten nie świadczy pracy.

Zgodnie z propozycją pracodawca wypłacałby wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 14 dni choroby, zaś od 15. dnia choroby obowiązek ten przejmowałby ZUS.

W pierwszej kolejności takie rozwiązanie należałoby wprowadzić w przypadku kobiet w ciąży, ponieważ w tej grupie istnieje wysokie prawdopodobieństwo korzystania ze zwolnienia. Jest to jeden z czynników ograniczania skłonności do zatrudnienia kobiet, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami zatrudnienia.

Wprowadzenie bezpłatnego pierwszego dnia w przypadku niezdolności do pracy w stosunku do wszystkich zwolnień lekarskich – bez względu na długość ich trwania.
Lista