Bariery wynikające ze stosunków pracy

134.

Wydawanie świadectw pracy
Wydawanie świadectw pracy
Art. 97 § 1 Kodeksu pracy.
Pracodawca powinien mieć możliwość wstrzymania wydania świadectwa pracy do czasu rozliczenia się pracownika z powierzonym mu mieniem.
Lista