Bariery wynikające ze stosunków pracy

135.

Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu w miejscu pracy
Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu w miejscu pracy – brak definicji oraz wskazania dozwolonych rodzajów monitoringu.
Brak regulacji w Kodeksie pracy.
Wprowadzenie odpowiednich zapisów regulujących zasady dopuszczenia monitoringu w miejscu pracy.
Lista