Bariery wynikające ze stosunków pracy

137.

Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi wszystkich wewnętrznych regulaminów
Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi wszystkich wewnętrznych regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń). Zapis ten znacząco wydłuża proces wprowadzania w życie nowych regulaminów, nawet takich, w których zmiany mają charakter jedynie kosmetyczny i wynikają np. z implementacji przepisów dostosowawczych UE. Z uwagi na częste zmiany w polskim Kodeksie pracy regulaminy nieustannie znajdują się w procesie konsultacyjnym.
Art. 104 Kodeksu Pracy.
Zastąpienie konieczności konsultowania regulaminów wprowadzeniem prawa veta związków wobec regulaminu.
Lista