Bariery wynikające ze stosunków pracy

138.

System obliczania wymiaru czasu pracy
System obliczania wymiaru czasu pracy opiera się na 2 normach - dobowej 8 godzinnej oraz 40 godzinnej, przeciętnej tygodniowej. Takie rozwiązanie powoduje znaczne utrudnienie w zakresie elastycznego korzystania z dostępnych pracodawcy godzin pracy, w taki sposób, aby odpowiadało to bieżącemu zapotrzebowaniu na pracę.
Art. 129 § 1 Kodeksu pracy.
Skreślenie dobowej normy czasu pracy zwiększy elastyczność gospodarowania czasem pracy. Na straży funkcji ochronnej nadal stać będzie przeciętna tygodniowa 40 godzinna norma czasu pracy powodująca, że w praktyce nie wzrośnie liczba godzin pracy do przepracowania przez pracownika, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w wyniku tak dokonanych zmian zostanie uprawniony do swobodnego określania długości dnia pracy w taki sposób, aby dzień pracy pracownika nie naruszał zasady 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku. Jednocześnie tygodniowa norma czasu pracy spowoduje w praktyce, że wydłużenie dnia pracy będzie oznaczać konieczność ograniczenia dni pracy lub czasu pracy w pozostałych dniach pracy.
Lista