Bariery wynikające ze stosunków pracy

140.

Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy w przypadku braku wniosku pracownika (1:1,5)
Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy w przypadku braku wniosku pracownika (1:1,5)
Art. 1512 Kodeksu pracy.
Ustalenie oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku 1:1.
Lista