Bariery wynikające ze stosunków pracy

146.

Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania nauki
Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania nauki do wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Art. 155 Kodeksu pracy.
Uzależnienie wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko od okresu pracy.
Lista