Bariery wynikające ze stosunków pracy

148.

Prawo do urlopu na żądanie
Prawo do urlopu na żądanie często dezorganizuje pracę w zakładzie pracy (w szczególności dotyczy to MSP, gdzie zapewnienie zastępstwa jest niemożliwe). Przepisy dotyczące urlopu na żądanie wykorzystywane są również do organizacji quasi strajków, co jest sprzeczne z rolą strajku, który powinien być ostatecznością w przypadku sporu zbiorowego.
Art. 1672, Art. 1673, Art. 168 Kodeksu pracy.
Usunięcie z Kodeksu pracy przepisów regulujących tzw. urlop na żądanie.
Lista