Bariery wynikające ze stosunków pracy

158.

Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują funkcyjne stanowiska we władzach związków zawodowych.
Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują funkcyjne stanowiska we władzach związków zawodowych. Osoby takie nie mogą być rozliczane jako pracownicy. Prowadzi to niejednokrotnie do patologii w relacjach pracodawca - pracownik, ograniczając pracodawcę w zakresie sankcjonowania nieefektywności w pracy.
Art. 32 Ustawy o związkach zawodowych.
Zmiana obowiązujących zapisów.
Lista