Bariery wynikające ze stosunków pracy

161.

Brak wystarczających zachęt dla pracodawców do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy w szerszym wymiarze.
Brak wystarczających zachęt dla pracodawców do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy w szerszym wymiarze.

Konieczna jest deregulacja przepisów prawa pracy w celu stworzenia systemu zachęcającego pracodawców do zawierania układów zbiorowych pracy. Należy ograniczyć rygoryzm przepisów, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący i zwiększyć zakres autonomii stron w tworzeniu wewnętrznych regulacji na poziomie zakładowym.
Dział jedenasty (Układy zbiorowe pracy) Kodeksu pracy.
Wprowadzenie większych zachęt dla pracodawców do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy. W szczególności zachęty powinny dotyczyć regulacji czasu pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
Lista