Bariery wynikające ze stosunków pracy

164.

Brak sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego.
Brak sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Doprecyzowanie warunków nielegalności strajku i zasad jego prowadzenia. Konieczność sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego i strajku oraz instrumentów egzekwowania prawa w sytuacjach niepraworządności sporu zbiorowego.
Lista